Welcome to Konkani Milan
Matha Developers
Shantha Krishan Merit Freight Systems Co. LLC

ದೇಶ್ / ವಿದೇಶ್

5 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಲಗ್ಭಗ್ 6 ಫಿಟ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಡ್ಲೊ!

ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಂಜಯ್ ಆನಿ ಶ್ವೇತ್ಲಾನಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ 2007ವೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಶ್ವೇತ್ಲಾನಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಆತಾಂ 25 ವರ್ಸಾಂ.....

ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಉಂಬೊಳ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಾಕೀ ಲೋ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ವೇಗಾನ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಶಿಂಕ್ ಮೆಶಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್......

ಗಲ್ಫ್

ದೋಹಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ; ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಕತಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಬಂಧಡ್ ಆಸ್ಚಿನಾ. ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ತಾನಾ `ಕತಾರ್ ಐಡಿ ಪ್ರತಿ` ಧಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ......

ದುಬಾಯಿಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ!

ಕ್ಲಾಸಿ ಮಧೆಂ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟಿಚೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್  ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಚೋವ್ಗ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಹಾತ್, ಭುಜ್, ಆನಿ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಸದ್ದ್ಯಕ್ ಚೆರ್ಕೊ......

ಸಲಹಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ

ಅಶೆಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂನಿ  ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಿನಾ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಪಿಡಾ......

 

 

ಚಡಿತ್>>

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ / ಕಲಾ

ರೊಸಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ...

ಚಡಿತ್>>

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

roshan, kuwait

Service is very bad .food provided to the passengers is not up to the mark.staff don t give respect to the passengers in n out.

ಚಡಿತ್>>

ಶುಬಾಶಾಯ್

 • Alvis Dsouza

  Happy Birthday

  Alvis Dsouza

  From: SHANTHI PRADEEP SALDANHA, MOODUBELLE/DUBAI

 • clera crasta

  Happy Birthday

  clera crasta

  From: jeevan kishore, mogarnad

 • RANISH SALDANHA

  Happy Birthday

  RANISH SALDANHA

  From: LIDIA MIRANDA, ISAREL

 • FLOSSY PASSANA

  Happy Birthday

  FLOSSY PASSANA

  From: jeevan kishore, mogarnad

ಚಡಿತ್>>

ಶ್ರದ್ಹಾಂಜಲಿ

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

From: konkani milan, mangalore


ಚಡಿತ್>>

ವಿಶೇಷ / ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ ಖಬ್ರೊ

ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ ಪರತ್ ಗಲಾಟೊ; 140 ಜಣಾಂಕ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲೆಂ

ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್  ಮೆಸೇಜ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಟಿವಿ ಆನಿ ಕೇಬಲ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ದೇಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ......

ಕುದ್ರೋಳಿ ದಿವ್ಳಾಚೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಲಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆಂ

ರಾಣಿಪುರ್‌ಚಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಆನಿ ಚಿಲಿಂಬಿಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಂಕಾಂ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಚೆ ಪುಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಂಕ್ ದಿವ್ಳಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್, ಆದ್ಲೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಆನಿ.....

ಅಮ್ಮಾಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 26 ಜಣಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ!

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಯಲಲಿತಾನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ.....

ಫೊಟೊ ಕಾಡೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣೆಕ್ ರೈಲ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೆಂ

ಇಂಜ್ನೆರ್ಗಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಯನ್ಸ್  ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಚನಾ ಆನಿ ವರ್ಷಾ ಹೆರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಲೆಜಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್, ನೆಹರೂನಗರ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ರೈಲಾ ಪಾಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.....

ಪೊಟಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹಡ್ ತುವಾಲೊ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವಿರೋಧ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆಯೋಗಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ

ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಚ್ಯಾ ಬೆಪರ್ವೆ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣೆನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್, ಪರತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಭವಾನಿ ರಾವ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್...

ಜಯಲಲಿತಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಣೆಂ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್‌ಯೀ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾಂತ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್.....

ಖೆಳ್/ ಮನೋರ೦ಜನ್

ಹೊಲಿವುಡಾಚೊ `ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್` ರೊಬಿನ್ ವಿಲ್ಯಮ್ಸಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

`ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಈಷ್ಟ್‌ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ಚ್ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ...` ಮ್ಹಣೊನ್ ರೊಬಿನಾಚಿ......


ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಧ್ವಜಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾವತಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೊಟೀಸ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಧ್ವಜಾಚೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ವಾಪಾರ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿಧಾನ್‌ಸಭಾ ಕಟ್ವೊಣಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪೋಸ್ಟರ್.....

Dunes Hotel Apartments - Dubai

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್

ಕುರುಕ್ಕು (ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಖಾಣ್)

* ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಾಸ್ವಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್. * ಅನ್ಯೇಕಾ ಅಯ್ದಾನಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ನಾತ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಟ್ ಘಟ್ ಉರಾನಾಶೆಂ ಹಳ್ತ್ ಕರ್....

ಗುಜ್ರಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್

ದಾಳ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ * ದಾಳಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಾಗ್ಳೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೀಟ್, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಉಕಡ್.
* ತಿಕೆಸಾಲ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಧಾಡಾಯ್....

ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೊ ದೈವಿಕ್ ಥಳ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗುಡೊ ಆಸೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ.......

ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನೊ... ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬಾಳಾಂನೊ|
ಸರ್ವಯ್ ಆಮಿ ಲಾಗಿಂ ಸರುಂಯಾಂ.......

Khain PropertiesKhain Properties

Reliable GroupReliable Group

Zoe Heights, MoodbidriZoe Heights, Moodbidri

Northern Sky CityNorthern Sky City

Al Raien Metallic Const. IND
Al Raien Metallic Const. IND
Apartments In Kulshekar
Apartments In Kulshekar

Fortuna EngineeringFortuna Engineering

ProvidenceProvidence

Ace DevelopersAce Developers

DunesDunes

Shanta KrishnaShanta Krishna

Matha DevelopersMatha Developers

Udupi TodayUdupi Today

kemmannu.comkemmannu.com

Our Well Wishers

Picture