Welcome to Konkani Milan
Matha Developers
Shantha Krishan Merit Freight Systems Co. LLC
 • ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ....

  ಜಿವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್ . ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪುನ್ , ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ.....

 • ಮಾಯ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೆಂ `ಫೆಸ್ತ್`

  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸೊನ್, ಹಾಚೆ ಸವೆಂ ಸಪ್ನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸಪ್ನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ 2012ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ದುಬಾಯಿಂತ್....

 • ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ತರ್ಫೆನ್ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ-2014`

  ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸ ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ `ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮೆಂಗ್ಳುರ್` ಹಾಂತುಂ ಶೀದಾ ಸೆಮಿಫೈನಲಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್......

 • ಕಾಳ್ಜಾ ಒಪರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ವಿನತಿ

  ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತುರ್ತಾನ್ ಶಸ್ತ್ರ್‌ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳಾಂ ಆನಿ 10 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಖರ್ಚಾತಾ ಮ್ಹಳಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ವೊಕ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಲಾಕಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ದುಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ....

ದೇಶ್ / ವಿದೇಶ್

ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಘಟ್ ಕೊಂವ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲಿ!

ಸಂಶೋಧಕಾಂನಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಾಕೀ ಘಟ್ ಕೊಂವ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ವಸ್ತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ತಾನಾ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಆಸಾ.....

ಸ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಖಡ್ಗಮೃಗ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾತಲಿ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕಾಳೆ ಆನಿ ಧೊವೆ ಖಡ್ಗಮೃಗ ಶಿಕಾರಿ ಲೆಕಾವ್ಹರ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಖಡ್ಗಮೃಗಚಿ ಸಂತತ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಆಸಾ. 2007ವೆರ್ ಲೇಕ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ 13 ಖಡ್ಗಮೃಗ ಹತ್ತ್ಯಾ ಜಾಲಾಂ.....

ಗಲ್ಫ್

ದುಬಾಯ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೈದಿಂನಿ ಭಾರತಾಂಚೆಂ ಜೈಲ್ ನೆಗಾರ್ಲೆಂ

ದುಬಾಯಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಟಿ.ಪಿ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಹಾಣೆಂ 2011 ವೆರ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರಾ ಮಧೆಂ ಕರಾರ್ ಕರ್ನ್ , ಯುಎಇಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್.....

ಎಪ್ರಿಲ್ 10: ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಗಾನಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್

`ಯಾದೋಂ ಕಿ ಬಾರಾತ್` ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಆನಿತಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಆನಿ ರಂಜನ್ ದಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಲಾಕರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 1970 ಥಾವ್ನ್......

ಸಲಹಾ

ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್, ಪುರಾಸಣ್... ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್?

ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್, ಕಣ್ಗಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊಲಿ ಫ್ಲವರ್, ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಕುವಾಳೊ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಆನಿ ರಾಜ್ಮಾ, ಮೂಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ದಾಳಿ ಖಾಯ್ಜೆ.....

ಚಡಿತ್>>

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸೊ

ತುಂ ಕೋಣ್...?!!!

ಪುತಾ... ತುವೆಂ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್  ಜಾಯ್... ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!!

 

ಚಡಿತ್>>

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ / ಕಲಾ

ರೊಸಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ...

ಚಡಿತ್>>

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

sujith, Abhudhabi

amee yedhols vidhansabhenth mr J R Lobo amcha christhav padtheenn paratheenedh karn aa but central electionak karnataka thavn ek sat christavank dhevyeth asulle atha dheevna next time mhelthlee umhedh rakya

ಚಡಿತ್>>

ಶುಬಾಶಾಯ್

 • FR ANIL DCOSTA

  Happy Birthday

  FR ANIL DCOSTA

  From: LIDIA MIRANDA, ISAREL

 • ANVIL PINTO

  Happy Birthday

  ANVIL PINTO

  From: wilfred pinto, israel

 • Kevin Lobo

  Happy Birthday

  Kevin Lobo

  From: Sunitha Zita, Mangalore

 • SHARON SHARU

  Happy Birthday

  SHARON SHARU

  From: LIDIA AND CYNTHIA, ISAREL

ಚಡಿತ್>>

ಶ್ರದ್ಹಾಂಜಲಿ

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

From: konkani milan, mangalore


ಚಡಿತ್>>

ವಿಶೇಷ / ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ ಖಬ್ರೊ

ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಧರ್ಲೊ

`ಬಂಗೇರ ವೈನ್ಸ್` ಹಾಂತುಂ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ 240 ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಕ್ಖಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುಧ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ...

ವ್ಹಡ್ ತಾರುಂ ಬುಡ್ಲೆಂ; ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾಂತ್ 1993 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾ ಅವ್ಘಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 1993ವೆರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ 292 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೊ.....

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ 6 ಜಣ್ ಕರ್ಪಾಲೆ

ಎಸ್‌ಪಿಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಒಟ್ಟು 29 ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬುಧ್ವಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್, ಬಸ್ಸ್ ವೇಗಾನ್....

ನಳಿನ್ ಕಟೀಲಾಚಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ!

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫೊನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್....

ಕುಂಕ್ಡಾಂಚಿ ಲೊರಿ ಪರ್ತಾಲಿ; ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಾವಯ್ಲಿಂ!

ಬದಿಯಡ್ಕಚೊ ಶರೀಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಲೊರಿಯೆರ್ 60 ಬೊಕ್ಸಾಂನಿ 1200 ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಭರ್ನ್, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಥಾವ್ನ್ ಕೇರಳ ವೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚೊರಿಯಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಲಾಗ್ಸಾರ್.....

ಮತ್‌ದಾನ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ

ಹೆಂಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತ್‌ದಾನ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಖಾಲ್ ಮತ್‌ದಾನ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ....

ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್; ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಆದೇಶ್

ಹಿಜ್ಡೆ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕೇಂದ್ರ್......

ಖೆಳ್/ ಮನೋರ೦ಜನ್

ಮನಿಷಾಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್

ಕೊಯಿರಾಲಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಪರತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಶಾಯೀ ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾರ್....


ಮಾಲ್ಘಡಿ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನಂದಾ ಆನಿ ನಾ

ನಂದಾ, 1950ವೆರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ `ಜಗ್ಗು` ಸಿನೆಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. `ತೂಫಾನ್ ಔರ್ ದಿಯಾ`, `ಜಬ್ ಜಬ್ ಫೂಲ್ ಖಿಲೆ`, `ಗುಮ್ನಾಮ್`, `ತೀನ್ ದೇವಿಯಾಂ`......

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್

ದುದಿಯಾಚೊ ಸುಪ್

ಗೂಂಡ್ ನೊನ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಲೊಣಿ ತಾಪೊವ್ನ್, ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ ಆನಿ ಚಾಳ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಾಜ್. ಆತಾಂ ದುದ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಘಾಲ್ನ್, ಚಾಳ್ನ್ ಪರತ್ ತೀನ್ ಚಾರ್  ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡ್......

ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್

ಎಕಾ ಗೂಂಡ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ತೂಪ್ ತಾಪೊವ್ನ್, ಜಿರೆಂ ಘಾಲ್. ಜಿರೆಂ ಫುಟೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಪಿಯಾವ್, ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯಾವ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಾಳ್ನ್ ಭಾಜ್.....

ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಕಾಜಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ್ಪಣ್ -ಪ್ರಾಜಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ?

ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆಖಾಲ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕ್ವೊಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚಾ ರುಲಿ-ರೆಗ್ರ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ.....

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಘಾಲೊ ನಾಮ್! ಆಮಿ ವೋಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‌ಗೀ...?

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ಸಭೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ನಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಕಾರ್‌ವಾರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ.....

Konkani Milan

Khain PropertiesKhain Properties

Reliable GroupReliable Group

Zoe Heights, MoodbidriZoe Heights, Moodbidri

Green PalaceGreen Palace

Al Raien Metallic Const. IND
Al Raien Metallic Const. IND
Fortuna Engineering
Fortuna Engineering

ProvidenceProvidence

Shalimar LiverpoolShalimar Liverpool

Ace DevelopersAce Developers

Space -Dream RealizersSpace -Dream Realizers

Gaavn MozoGaavn Mozo

DunesDunes

Shanta KrishnaShanta Krishna

Matha DevelopersMatha Developers

kemmannu.comkemmannu.com

Our Well Wishers

Picture